Adviesbureau de Rijk

Social media

Wij zoeken

Alle vacatures

CONTACT

Voor kandidaten

Persoonlijk contact is belangrijk, via een CV kom je zelden verder dan enkele levensfeiten. Daarom maken wij -naast het opnemen van uw CV in onze kandidatenportefeuille- ook graag een afspraak met u. Uiteraard willen wij kennisnemen van uw arbeidsverleden en toekomstwensen. Verder kijken wij naar uw karakter, persoonlijkheid en bijbehorend gedrag. Om vervolgens samen te bespreken welke rollen, binnen welk organisatietype, het beste bij u passen. Door de ogen van een objectief persoon zijn andere inzichten soms makkelijker te ontdekken en te integreren in uw zoektocht. Maak nu al vast de Karakterstructuren test

Adviesbureau de Rijk kiest voor een eigen aanpak. Wij plaatsen daarom bijvoorbeeld zeer selectief  vacatures of interim opdrachten op onze website. In plaats daarvan hanteren wij beknopte profielen. Deze profielen zijn minimaal beschreven en nodigen je vooral uit om contact te zoeken met de genoemde partner. 

Profielen/zoekvragen die te maken hebben met Bedrijfsopvolging worden per definitie niet op deze site gepubliceerd, dit vanwege de privacy en marktgevoeligheid. Overnameprofielen worden gericht gemaild naar die kandidaten die hiervoor aangemeld zijn. Voor personen die in aanmerking willen komen voor een MBI (Management Buy In), is er een specifiek MBI intakegesprek. Voor sommige kandidaten zoeken wij ook gericht naar een over te nemen bedrijf. Neem gerust contact op.