Adviesbureau de Rijk

Social media

Wij zoeken

Alle vacatures

CONTACT

assessment center

Een assessment center is een beoordelingsmethode waarin het gedrag van de kandidaat wordt geobserveerd. Door het formuleren van herkenbare praktijksimulaties wordt de kandidaat geconfronteerd met een aantal beroepsrelevante en complexe situaties, waardoor hij/zij het natuurlijke gedrag zal laten zien. Aan de hand van de vooraf, in overleg met de opdrachtgever, gekozen competenties wordt gelet op passend gedrag. Ervaren assessoren observeren, analyseren en rapporteren.

Naast de praktijksimulaties wordt er ook een persoonlijkheidstest uitgevoerd. Dit is een uitgebreide vragenlijst die de kandidaat, vooraf, maakt. De resultaten worden met de kandidaat besproken zodat daarna een duidelijke beschrijving ontstaat. Het profiel beschrijft de denkstijl van de kandidaat, hoe hij/zij omgaat met anderen en hoe hij/zijn omgaat met gevoel en emotie.

Tevens wordt een karakterstructurenonderzoek gehouden. Deze test doet een uitspraak over het karakter van de kandidaat en geeft daarmee inzicht in de voedingsbodem en ontstaan van het gedrag.

Door het combineren van alle aspecten en de diverse invalshoeken ontstaat een totaalbeeld van de kandidaat, waaruit een SWOT-analyse wordt samengesteld. Uiteraard wordt er een helder antwoord gegeven op de vraagstelling die aan het onderzoek ten grondslag lag.

Toepassing:
Een assessment center levert een zeer zinvolle bijdrage bij:

1. Development vraagstukken (doorgroei, nieuwe functie/markt, verandering van rol of organisatie, samenwerking, teamsamenstelling, et cetera).
2. Selectie. Als er cruciale vacatures vervuld worden (in- of externe kandidaat) is een zorgvuldige screening van het grootste belang.
3. Disfunctioneren. Ook bij het minder goed presteren is het belangrijk een helder beeld te krijgen van Sterke/zwakke punten. Door een objectieve test kunnen zowel werkgever als werknemer een concreet en onderbouwd plan maken. Hiermee wordt een patstelling en dreigend conflict veelal voorkomen.


Programma:
1. doornemen vraagstelling tijdens een persoonlijk onderhoud met de opdrachtgever
2. kandidaat maakt de vragenlijstrn (kan via Internet)
3. testdagdeel met praktijksimulaties
4. diepte-interview met de kandidaat over de persoonlijkheids-onderzoeken
5. rapportage, incl. SWOT-analyse aan kandidaat
6. presentatie resultaten aan opdrachtgever

De periode tussen het eerste gesprek bij de opdrachtgever en de presentatie is maximaal 3 weken. De rapportage aan de kandidaat vindt binnen een week plaats na de testdag. 

Locatie:
De praktijksimulaties vinden bij voorkeur plaats in Beetsterzwaag op
het kantoor van Adviesbureau de Rijk.