Adviesbureau de Rijk

Social media

Wij zoeken

Alle vacatures

CONTACT

career coaching

Wat wil ik? Waar sta ik? Wat kan ik? Hoe zal ik dat doen? Wat past bij me? Hoe ziet de ander mij? Wat is mijn passie en hoe sluit deze aan bij de organisatie-ontwikkelingen? Wat en wie motiveert mij? Mijn taken/verantwoordelijkheden veranderen: Wat doet dat met mij? Wat zijn dan de bedreigingen, maar vooral wat zijn de kansen en de uitdagingen?

Dit zijn de essentiële vragen die een professional periodiek moet beantwoorden. Op basis van deze keuzes zou idealiter een bewuste koers voor verdere carrièreontwikkeling gevaren moeten worden. Werkgevers appreciëren beslist medewerkers die geïnspireerd en gemotiveerd hun rol vervullen. Professionals waarderen een omgeving waar aandacht is voor ontwikkeling van talenten, groei en reflectie.

Career Coaching is bestemd voor professionals die een career change in het verschiet hebben, ongeacht of dit op eigen initiatief is, of niet. Dit programma bestaat uit een drietal fasen die aaneensluitend kunnen worden gevolgd.

Bewustwording en reflectie
Een reorganisatie, ontslag wegens de recessie, een arbeidsconflict of behoefte aan verandering; het vraagt tijd en aandacht om dan de goede vervolgstappen te (kunnen) zetten, emoties moeten een plaats krijgen. Woede, onzekerheid en verdriet of het gevoel van onrecht , moeten verwerkt worden. Maar ook dromen, wensen en hoop moeten gestroomlijnd worden alvorens iets te kunnen ondernemen. In 2 à 3 sessies besteden we ruimschoots aandacht aan:

• Kennismaking met elkaar en verkenning van het “hier en nu”
• Bespreking huidige situatie/functie en aanleiding Career Coaching
• Verwerken van emoties
• Doornemen proces Career Coaching
• 1e advies/keuze voortgang carrière

Zelfanalyse en Plan van Aanpak
Duidelijkheid krijgen op de vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? In samenspraak met de career coach wordt een beeld van de Persoonlijkheidsanalyse geschetst (kwaliteiten, valkuilen en vaardigheden). We gaan uit van de elementen "kennen", "kunnen" en "zijn". Middels elementen uit een Assessment Center (2x dagdeel) en persoonlijke evaluatie (3 sessies) en het nodige “huiswerk” formuleren we:

• Opstellen persoonlijkheidsprofiel
• Onderzoeken kennisniveau
• Benoemen van de (de)motivatoren en vertaling naar toekomst
• Onderzoeken van gedrag en vaardigheden
• Vormgeven van een persoonlijke SWOT-analyse
• Marktverkenning
• Onderzoek van netwerken
• Confrontatie met en acceptatie van de kernkwaliteiten
• 2e advies (ontwikkeling en loopbaan)/keuze

Uitvoering/coaching
Van intern naar extern, van beeldvorming naar gerichte acties. In deze fase wordt de professional actief, individueel gecoacht met als doel een nieuwe plek in de arbeidsmarkt. Gemiddeld is er 2-wekelijks persoonlijk contact, ondersteunt door e-mail en telefonische contacten. De coaching duurt maximaal 5 maanden (ca 12 sessies).

• Concretiseren van het stappenplan
• Tijdspad
• Curriculum Vitae optimaliseren
• Arbeidsmarktverkenning
• Netwerken
• Communicatiekanalen
• Scholing of stage?
• Introductie van relaties Adviesbureau de Rijk
• Voorbereiding gesprekken
• Evaluaties contacten
• Continu spiegelen van de acties, inzet en keuzes